Stručni tim za zaštitu žrtava nasilja u opštoj bolnici dr Aleksa Savić u Prokuplju

Opšta bolnica „Dr Aleksa Savić“ u Prokuplju, imenovala je Stručni tim za zaštitu i postupanje sa ženama koje su izložene nasilju, sa ciljem što efikasnijeg delovanja i zbrinjavanja žrtava nasilja.
Stručni tim je formiran s obzirom da je od 1. juna 2017. godine počela primena novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, prema kojem „svako mora bez odlaganja da prijavi policiji ili javnom tužiocu nasilje u porodici ili neposrednu opasnost od nasilja.“
-U prethodnim godinama u prokupačkoj bolnici je prosečno evidentirano 15 žena kao žrtve porodičnog nasilja. Nesumljivo da je taj broj značajno veći, ali iz različitih razloga žrtve nisu evidentirane. Najčešći razlog je strah od mogućih posledica i molba same žrtve da se slučaj ne prijavi, što govori o nedovoljno razvijenim resursima za pomoć i zaštitu žena žrtava nasilja“, izjavila je direktor Opšte bolnice dr Snježana Arsić.
Zbog toga nije dovoljno samo prijaviti slučaj porodičnog nasilja, već je jednako važno razvijati resurse u zajednici za podršku žrtvama nasilja. Osim tužilaštva i policije, važna je uloga Centra za socijalni rad, nevladinih organizacija, otvaranje sigurnih kuća, dobra informisanost i podrška svih članova zajednice.

unnamed (14)
-Očekujemo da će Opšta bolnica „Dr Aleksa Savić“ u narednom periodu obaviti društveni zadatak koji pred nas postavlja Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, ali i apelujemo da i ostali partneri koji su bitni kao podrška žrtvama nasilja, budu na visini zadatka i u narednom periodu značajno unaprede sopstvene mogućnosti podrške žrtvama nasilja, istakla je Arsić.
.