Studenti Odseka za poslovne studije Blace osvojilo prvo mesto na Fokus festivalu

Studenti Odseka za poslovne studije Blace osvojili prvo mesto na Fokus festivalu!

Studenti našeg Odseka za poslovne studije Blace, pod mentorstvom prof. dr Gorana Perića, osvojili su prvo mesto u #CaseStudy takmičenju sa temom “Predviđanje razvoja tržišta hotela u Beogradu “, održanom u sklopu festivala Beogradske akademije poslovnih i umetničkih strukovnih studija.