Akcija suzbijanja larvi komaraca na teritoriji Blaca od 18-20. septembra

Privredno društvo za preventivnu – sanitarnu zaštitu, dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju Eko Dez d.o.o Beograd obavestilo je Opštinsku upravu Opštine Blace da će od 18-20. septembra, ukoliko se steknu neophodni meteo uslovi, preduzeće DDD Promet d.o.o iz Beograda, Zemun, Rade Končara 63, početi tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji Blaca, u skladu sa Ugovorom broj 404-02-8/2020-02/10 od 16.03.2020. godine.

Radovi će se izvoditi u periodu od 09-18 časova.

Planirano je da radovi traju 3 dana.

Tretman će se vršiti preparatom za suzbijanje larvi komaraca LARVASTOP PIRIPROX 0,5 ZG.

Koordinaciju rada sprovešće šef stručno operativnog tima izvođača. uz punu saradnju sa nadzorom tretmana ispred lokalne samouprave.