Blace:Javni konkurs za finansiranje projekata crkvama i tradicionalnim verskim zajednicama

Opštinsko veće opštine Blace, na sednici od 28.04.2017. godine raspisalo je Javni konkurs za finansiranje projekata crkvama i tradicionalnim verskim zajednicama za izgradnju, održavanje i obnovu crkvenih i verskih objekata na teritoriji opštine Blace za 2017. godinu.

Sredstva će se dodeljivati za realizaciju projekata iz sledećih oblasti:

-izgradnje crkvenih ili verskih objekata,
-tekuće popravke i održavanje crkvenih ili verskih objekata i
-obnove crkvenih ili verskih objekata;

Za svaki projekat podnosi se posebna prijava a subjekti koji mogu konkurisati su:
-tradicionalne crkve;
-tradicionalne verske zajednice

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva, odnosno 18.05.2017. godine.

Prijava na Konkurs sa sa svom pratećom dokumentacijom predaje se, u zatvorenoj koverti, na pisarnici Opštinske uprave opštine Blace ili poštom na adresu: Opština Blace, Karađorđeva 4, sa naznakom “Komisiji za izbor projekata za dodelu sredstava radi finansiranja ili sufinansiranja projekata crkvama i tradicionalnim verskim zajednicama na teritoriji opštine Blace za 2017-tu godinu.”

Prijavni obrazac preuzmite OVDE

Prijavni firmular crkve

Tekst javnog poziva preuzmite OVDE:

image2015-10-20-132105 (1)