Javni poziv za dodelu bespovratne pomoći mikro i malim preduzećima i preduzetnicima

  • progres

Evropska unija i Vlada Švajcarske dodeljuju bespovratna sredstva u vrednosti do 25.000 evra za malo preduzeće i do 15.000 evra za mikro preduzeće ili preduzetnike sa ciljem da se poveća proizvodnja i stvore uslovi za otvaranje novih radnih mesta. Informativni dani o procesu dodele bespovratne pomoći preduzetnicima, mikro i malim preduzećima pod nazivom „Opremi, zaposli, pokreni!“ u organizaciji razvojnog programa Evropski PROGRES biće održani tokom maja. Cilj informativnih sesija je upoznavanje sa programom podrške i neophodnim koracima – od prijavljivanja, preko učešća na javnom pozivu i kriterijuma za izbor projekata do dobijanja bespovratnih sredstava.

Pravo učešća na konkursu imaju preduzetnici, mikro i mala preduzeća koja su registrovana 2013. ili 2014. godine na teritoriji jedne od 34 opštine obuhvaćene programom Evropski PROGRES, među kojima je i Blace. Preduzeća moraju da budu većinski u domaćem privatnom vlasništvu, da imaju ostvarenu poslovnu dobit na kraju 2015. godine kao i izmirene obaveze po osnovu uplate poreza i doprinosa. Evropska unija i Vlada Švajcarske će sa ukupno 250.000 evra podržati najmanje 12 projekata. Evropski PROGRES neće dodeljivati novčana bespovratna sredstva, već će u odobrenoj vrednosti biti nabavljena oprema ili pružene usluge koje treba da doprinesu povećanju produktivnosti, otvaranju novih radnih mesta i širenju tržišta. Više detalja nalazi se na internet stranici www.evropskiprogres.org a informativne sesije beć održane po sledećem rasporedu:

Preševo, 16. maj 2016. u 12 časova, Dom kulture „Abdulla Krashnica’’

Vranje, 17. maj 2016. u 12 časova, Sala načelstva (ul. Kralja Milana 1)

Surdulica, 18. maj 2016. u 12 časova, Zgrada opštine Surdulica, skupštinska sala Prokuplje, 19. maj u 12 časova, Svečana sala opštine (ul. Nikodija Stojanovića 2, prvi sprat)

Leskovac, 20. maj u 12 časova, Visoka poslovna škola strukovnih studija, amfiteatar Aleksinac, 23. maj u 12 časova, Turističko-informativni centar

Babušnica, 24. maj u 12 časova, Zgrada opštine Babušnica, Sala 2

Svrljig, 25. maj u 12 časova, Zgrada opštine Svrljig, skupštinska sala

Za sve dodatne informacije i potvrdu učešća zainteresovani se mogu obratiti Mladenu Cvetanoviću, saradniku za razvoj privrede, elektronskom poštom na mladenc@unops.org ili telefonom na 062 88 50 414 i 018 246 126.