Kopija Ikone Presvete Bogorodice Pećke danas u Hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Blacu

  • 1

U hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Blacu danas će vernici imati priliku da se poklone kopiji ikone Presvete Bogorodice Pećke, koju hodočasnici preške nose do Hilandara. Na tom putu hodočasnici će na kratko ikonu doneti u Hram Uspenja Presvete Bogorodice u Blacu gde će se služiti i Bogosluženje.

Tačno vreme kada će ikona stići u Hram u Blacu ne može da se odredi, ali se očekuje da će to biti oko 16 ili 17 časova, mada još jednom napomena vernicima da zbog toga što hodočasnici na putu do Hilandara idu peške, čin kada će sa ikonom stići u Hram Uspenja Presvete Bogorodice u Blacu, nije moguće tačno predvideti. Ikona će na kratko biti izložena u Hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Blacu nakon čega hodočasnici nastavljaju put ka Hilandaru.