O.Š Stojan Novaković – Etwinning projekat – Blački i učenici iz Francuske putem skajpa jedni drugima predstavili deo svoje istorije

  • Blace info press
    Blace info press
  • O.Š Stojan Novaković – Etwinning projekat – Blački i učenici iz Francuske putem skajpa jedni drugima predstavili deo svoje istorije

U Osnovnoj školi “Stojan Novaković” u Blacu održan je javni čas u okviru Etwinning međunarodnog projekta u koji je ova škola uključena prošle godine. U okviru ovog časa uspostavljena je saradnja sa školom iz Francuske gde su putem skajpa učenici postavljali jedni drugima pitanja i na ista davali odgovore. Komunikacija je bila na engleskom jeziku, a ovo je samo prvi korak saradnje, koja će biti nastavljena i u budućnosti, a moguća je i saradnja u vidu razmene.

Ovo je i početak ovakvog vida saradnje osnovne škole Stojan Novaković sa ostalim školama širom Evrope.

Vest ima video:

  • Pre dve godine počeli smo sa obeležavanjem velikog jubileja – 100 godina Velikog rata. Ove godine nastavnica tehničkog vaspitanja Nevena Pešić, engleskog jezika Ivana Marković i ja, uradile smo projekat sa jednom školom iz Francuske. Projekat se ticao teme o I svetskom ratu. Učenici naše škole i škole iz Francuske ostvatili su komunikaciju putem skajpa gde su jedni drugima postavljali pitanja i davali odgovore na ista. Na ovaj način učenici dveju škola upoznali su običaje i kulturu dveju zemalja. Tema koja je bila obuhvaćena je ceo I Svetski rat, bitne stvari iz Velikog rata, znamenite ličnosti iz ovog perioda, saradnja Srbije i Francuske u Velikom ratu, saznajemo od Ljiljane Vrekić, nastavnice istorije u O.Š Stojan Novaković u Blacu.

Na pomenutom času učenici iz Frncuske imali su priliku da vide i video prezentacije o Milunki Savić, Blacu, srpskim neratnim pričama iz Prvog svetskog rata.Po završetku ove video konferencije, učenici iz Francuske odpevali su svoju a učenici osnovne škole Stojan Novaković iz Blaca, srpsku himnu.

Naredne  školske godine biće obeleženo i 100 godina od Topličkog ustanka.