O.Š Stojan Novaković iz Blaca donirala dečijoj klinici iz Niša 75 000 dinara za izgradnju odeljenja za hemato – onkologiju

  • e894067b-28be-47c9-b337-ca849fad8de0

Nizom humanitarnih aktivnosti realizovanih u proteklom periodu i na završnom koncertu humanitarnog karaktera – Sveta Jelena, osnovna škola Stojan Novaković iz Blaca, prikupila je i donirala Dečijoj klinici iz Niša, 75 hiljada dinara namenjenih za izgradnju odeljenja za hemato – onkologiju.

e894067b-28be-47c9-b337-ca849fad8de0

Zainteresovani koji žele da pomognu izgradnji odeljenja za hemato – onkologiju  to mogu učiniti na žiro račun NURDON

170- 30010715002-76, poziv na broj 97 18-000