Troje blačana među najboljim akademcima Srbije

Po Javnom pozivu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija i uključivanje u naučnoistraživačke projekte Ministarstva, stipendiju je ove godine dobilo ukupno 200 kandidata.
Među najboljim akademcima Srbije nalazi se troje Blačana i to:
Katarina Tomović, koja je doktorske studije upisala na Medicinskom fakultetu Univerziteta Niš, sa prosečnom ocenom 9,98
Nina Sudimac, Filozofski fakultet Univerziteta Niš (prosečna ocena 9,95) i
Stefan Stepić, Poljoprivredni fakultet Univerziteta Beograd (prosečna ocena 9,44).
Stipendije za doktorske studije uručene su akademcima 30. maja na prigodnoj svečanosti u Beogradu, na kojoj je Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dr Srđan Verbić poručio da je neophodno da se poveća broj doktora nauka u privredi, i da je sada taj broj zanemarljiv. Ministar je naveo da će doktori nauka dobijati mesečno po 32.000 dinara naredne četiri godine, da je taj iznos isti kao i 2008. godine i da nisu uspeli da ga povećaju.
„To je jedini fond koji podržava mlade naučnike, a mislim da je neophodno da otvaramo i druge fondove. Mladi ljudi koji imaju ideje treba da budu prepoznati i od privatnog sektora“, naglasio je Verbić nakon dodele stipendija. On je dodao da je danas praksa, koja nije za pohvalu, da se najbolji studenti zapošljavaju na matičnom fakultetu, te da je neophodno da visoko obrazovanje radi više za potrebe društva u celini.
„Nama su ti najbolji potrebni na nekim drugim, možda manje uspešnim mestima, koji će ti mladi ljudi pokrenuti i učiniti ih uspešnijim“, rekao je ministar prosvete.
Za stipendije 200 doktora nauka iz budžeta Ministarstva prosvete biće izdvojeno 233 miliona dinara ove godine, a tu stipendiju do sada je primilo 2.036 najboljih studenata. U ime Univerziteta u Beogradu, studente je pozdravila i prorektor za studije i upravljanje kvalitetom prof. dr Nada Kovačević.
Ovo je veliki uspeh blačkih studenata i razlog da na njih budemo ponosni. Lokalna samouprava pozdravlja njihove rezultate, sa verom da će tokom budućeg školovanja zadržati mesta među najboljima u Srbiji i doprineti razvoju nauke, svog mesta i svoje države.