Nacionalna služba za zapošljavanje u saradnji sa Opštinom Blace raspisuje Javni konkurs za javne radove na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2019. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE – FILIJALA PROKUPLjE U SARADNjI SA OPŠTINOM BLACE Raspisuje JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2019. GODINI

I OSNOVNE INFORMACIJE Program javnih radova namenjen je radnom angažovanju prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, radi očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa. Javni rad sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje Nacionalna služba za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) na osnovu javnog konkursa uz predhodno pribavljeno mišljenje Lokalnog saveta za zapošljavanje Opštine Blace.

Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica prijavljena na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ispostava Blace imaju:

 organi jedinica lokalne samouprave,  javne ustanove i javna preduzeća, privredna društva,  preduzetnici,  zadruge i  udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno koja su upisana u Registar Agencije za privredne registre. Pravo na dodelu sredstava za organizovanje sprovođenja javnog rada poslodavac – izvođač javnog rada može da ostvari pod uslovom:  da je izmirio ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje,  koji je registrovan na teritoriji Opštine Blace i  realizuje javni rad na teritoriji Opštine Blace.

Informacije o javnom konkursu mogu se dobiti u Nacionalnoj službi za zapošljavanje Filijala Prokuplje – lice za kontakt Bojan Milenković 027/320034 i na sajtu www.nsz.gov.rs, u Opštini Blace – lice za kontakt Katarina Timotijević 027/371079 i na sajtu www.blace.org.rs. Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja, a poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je 10.06.2019. godine.

Kompletan tekst konkursa:Javni_konkurs_za_organizovanje_sprovođenja_javnih_radova_na_kojima_se_angažuju_nezaposlena_lica_LAPZ_Blace

prijavni obrazac preuzeti ovde:Prijava_za_sprovođenje_javnog_rada_LAPZ_Blace