Osam odbornika Skupštine opštine Blace pohađaće e-obuku u organizaciji OEBS-a i SKGO

  • skgo

Stalna konferencija gradova i opština organizuje novu elektronsku obuku o sistemu lokalne samouprave i principima dobre uprave koju će pohađati više od 550 odbornika iz više od 80 gradova i opština. Obuka počinje danas i trajaće ukupno 8 nedelja. Odbornici Skupštine opštine Blace (njih osmoro) koji će pohađati ovu obuku su:
1. Nevena Pešić, odbornica Srpske napredne stranke
2. Milan Ćurčić, odbornik Srpske napredne stranke
3. Jasmina Pavlović, odbornica Srpske napredne strane
4. Saša Ilić, odbornik Srpske napredne stranke
5. Slobodan Vulić, odbornik Srpske napredne stranke
6. Milijana Đurković Vučetić, odbornik Socijalističke partije Srbije
7. Miloš Vasić, odbornik „SDS-LDP-SPO“
8. Snežana Sekulić, odbornica „SDS-LDP-SPO“.
Elektronska obuka „Sistem lokalne samouprave i primena principa dobre uprave” je namenjena novoizabranim odbornicima skupština gradova i opština Srbije koji prvi put obavljaju ovu funkciju. Cilj obuke je da se odbornicima koji su prvi put izabrani na lokalnim izborima, približe osnovne informacije od važnosti za njihovo delovanje u skupštinama, kao što su: decentralizacija, sistem lokalne samouprave u Srbiji, organi, organizacija i delokrug lokalne samouprave, finansiranje, učestvovanje građana u upravljanju javnim poslovima itd.
Ovu aktivnost SKGO organizuje u svojstvu partnera na projektu „Izgradnja kapaciteta lokalnih inspekcijskih službi i novoizabranih odbornika putem e-obuke”, koji finansijski podržava Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS).