Osnovna škola „Stojan Novaković“ iz Blaca postala članica mreže „Eko škola”

  • unnamed-1
  • unnamed-2
  • unnamed

Osnovna škola „Stojan Novaković“ iz Blaca postala je članica mreže „Eko škola“. Ovaj program, nastao još 1992. godine, uključuje više od 11 miliona učenika i studenata u preko 60 zemalja sveta.
U Srbiji je nacionalni operater za „Eko školu“ organizacija Ambasadori održivog razvoja i životne sredine. U ovaj međunarodni program, koji se u našoj zemlji sprovodi od školske 2012/13 godine, uključeno je preko 70 vaspitno obrazovnih ustanova. Cilj programa „Eko škola“ je podizanje svesti učenika da postanu glavna pokretačka snaga promena održivog razvoja, kroz zabavu i aktivno učenje.

unnamed-1

OŠ „Stojan Novaković“ prva je eko-škola iz Topličkog okruga i ove godine je dobila potvrdu o uključivanju u međunarodni program Eko-škole. Kao početne korake, škola je formirala eko-tim „ZELENI PUTOKAZ“, koji čine predstavnici nastavnog osoblja i učenika, predstavnici roditelja, lokalne samouprave, javnih preduzeća, privatnog sektora, udruženja koja se bave pitanjima zaštite životne sredine a nakon toga sačinila plan rada. „Zadatak tima je da u narednih godinu dana prođe kroz proces od sedam koraka na jednu određenu temu koju odabere Ekotim – nakon čega škola stiče status Eko-škole. Za prvu godinu je odabrana tema RECIKLAŽA, za koju su osmišljene aktivnosti i akcije. U edukaciji o reciklaži će uzeti učešće nastavno osoblje osnovne škole, srednje škole i predškolske ustanove (kroz radionice i nastavne jedinice, a u skladu sa planom i programom). Prioritet će svima biti da učenike osposobe da samostalno učestvuju i vode procese koji za cilj imaju zaštitu i unapređenje životne sredine. Svake dve godine škola obnavlja svoj status u mreži, na osnovu rezultata koje postiže, aktivnosti koje sprovodi i pomaka u oblasti zaštite životne sredine. Na samom početku delovanja Eko-tim „Zeleni putokaz“ je dogovorio saradnju sa Predškolskom ustanovom „Naša radost“ i Srednjom školom Blace, sa kojima će u narednom periodu organizovati zajedničke aktivnosti“ – istakla je Nevena Pešić, ekoškolski koordinator.

unnamed-2
Direktorka OŠ „Stojan Novaković“ Danijela Nikolić obavestila je Nastavničko veće o programu i ciljevima Eko-škole, koji su tom prilikom dobili punu podršku kolektiva. Svi učenici takođe su obavešteni o početnim koracima i aktivnostima koje slede, a prve akcije u koje će biti uključeni su postavljanje kontejnera za sakupljanje tetrapak i plastične ambalaže, obilazak fabrike za reciklažu plastične ambalaže i priprema i izrada eko-ukrasa za predstojeće novogodišnje praznike. To su tek prvi u nizu koraka i planova, na nivou cele opštine Blace, ove ekološki orijentisane i organizovane grupe.