Pokazali znanje i veštine u zbrinjavanju povređenih

Povodom Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa Jedinica za delovanje u nesrećama Crvenog krsta Prokuplja održala je u dvorištu Medicinske škole “Dr Aleksa Savić” pokaznu vežbu. Cilj vežbe bio je da se proveri znanje i veština pripadnika jedinice za smeštaj i zbrinjavanje povređenih lica i lica koja su ostala bez svojih kuća.
Rukovodilac jedinice Dragan Subotić rekao je da je ovo prva pokazna vežba pripadnika specijalizovane jedinice.
– Na vežbi smo prikazali kako se podiže šatorsko naselje, vrši prihvat i zbrinjavanje unesrećenih i povređenih lica, ukazuje prva pomoć i vrši transport do prve zdravstvene ustanove, izjavio je Subotić i dodao da je vežba u potpunosti uspela.
U pokaznoj vežbi učestvovali su učenici Medicinske škole i Gimnazije.