U Poljoprivrednoj školi u Prokuplju organizovana obuka za polaganje za F kategoriju

????????????????????????????????????

Ministarstvo prosvete Poljoprivrednoj školi „Radoš Jovanović Selja“ u Prokuplju odobrilo je da učenici, koji se školuju na smeru rukovalac poljoprivredne tehnike, mogu da steknu pravo za polaganje ispita za sticanje vozačke dozvole za F kategoriju.

rukovaoci-masina1-768x509

U F kategoriju vozila ubrajaju se traktori sa ili bez priključnih vozila i radnih mašina. Starosni uslov za dobijanje ove vozačke dozvole je navršenih 16 godina.

rukovaociu-masina

Profesor poljoprivredne grupe predmeta u prokupačkoj Poljoprivrednoj školi, Ivan Erić, izjavio je da je ovo prva generacija koja je imala teoretsku i praktičnu obuku za sticanje vozačke dozvole za upravljanje traktorom.
Ove školske godine planom i programom rada učenici koji se školuju na smeru rukovalac poljoprivredne tehnike imali su teoretske i praktične časove za upravljanje traktorom i priključnim mašinama. Na ovim časovima učenici su pokazali veliku želju i motivaciju da steknu što više znanja upravljanjem poljoprivrednim mašinama, izjavio je Erić i naglasio da je pravo za polaganje za ovu kategoriju vozila steklo 18 srednjoškolaca.

Prema njegovim rečima nakon dobijanja uverenja o završenoj obuci, koji izdaje škola, đaci Policijskoj upravi u Prokuplju podnose zahtev za polaganje ispita za F kategoriju.

Direktor škole Nebojša Bjelić naglašava da je ovo prva generacija od postojanja škole, koja je sa radom počela pre 94 godine, koja ima obuku za sticanje vozačke dozvole za upravljanje traktorom i drugim radnim mašinama.

–Stečena teorijska i praktična znanja naši učenici u najvećem broju primenjuju na porodičnim imanjima. Dobijanjem odobrenja da škola može da vrši obuku za sticanje vozačke dozvole za upravljanje traktorom i priključnih mašina najviše su dobili naši učenici i njihovi roditelji iz razloga što je ta obuka besplatna, rekao je Bjelić i dodao da Poljoprivredna škola poseduje najsavremenije traktore i druge priključne poljoprivredne mašine.