U Prokuplju promocija dobrovoljnog služenja vojnog roka

????????????????????????????????????

Danas je u Prokuplju Ministarstvo odbrane organizovalo medijsku promociju dobrovoljnog služenja vojnog roka u cilju obaveštenja mladih ljudi na koji način da se prijave za „vojsku“ i koje su prednosti ovakvog njihovog angažovanja, rekao je potpukovnik Saša Cvetanović načelnik Ministarstva odbrane u Prokuplju.

v1

On je istakao da je aktivno služenje vojnog roka u Srbiji još uvek na dobrovoljnoj osnovi obzirom da je 2011. godine Uredbom Vlade Srbije zamrznuta obaveza služenja vojnog roka sa oružjem za sve građane Srbije starije od 18 godina.U toku su razgovori u Vladi i razmatra se mogućnost da „vojska“ ponovo bude obavezna, ali dok se to ponovo ne uvede mi radimo ovakve promocije i predočavamo mladim ljudima kako izgleda to aktivno služenje vojnog rojka sa oružjem, istakao je potpukovnik Cvetanović.

v2

U okviru te promocije putem uputstava, brošura i flajera mladi mogu na veoma slikovit i opsežan način da se upoznaju sa svim onim što se odnosi kako na služenje vojnog roka, tako i na prijavljivanje, prikupljanje dokumentacije, sve do načina na koji se javljaju u kasarnu, pa sve do završnog dela obuke koja traje šest meseci.

v3

Tokom služenja vojnog roka vojnici primaju određena novčana sredstva u vidu plate, pa je i to jedna od pogodbnosti, a postoji i mogućnost bržeg njihovog zapošljavanja u civilu nakon odsluženog vojnog roka u državnoj službi i javnim preduzećima.
Prema rečima potpukovnika Cvetanovića svi mladi ljudi koji su završili fakultete i prijave se za aktivno služenje vojnog roka imaju mogućnost da putem kursa rezervnih vojnih starešina dobiju stalno zaposlenje kao profesionalni oficiri u Vojsci Srbije.

Za služenje aktivnog vojnog roka mogu se javiti svi punoletni građani sa navršenih 18 godina. Oni se javljaju nadležnom Centru Ministarstva odbrane, konkretno u zgradi Gradske uprave u Prokuplju i nakon toga prolaze lekarske preglede i psihološke kontrole i kada sve to uspešno prođu onda bivaju upućivani u „vojsku“ u prvom uputnom vojnom roku.

Mladi vojnici se upućuju u vojne Centre gde im obuka traje mesec i po dana, zatim idu u Centar za specijalističku obuku još mesec i po dana, a nakon toga bivaju upućivani u jedinice Vojske Srbije gde ostaju do kraja služenja vojnog roka.

U skladu sa svojom vojničkom tradicijom, kao potomci slavnog junačkog „Gvozdenog puka“ iz Velikog rata, Topličani i danas prednjače kada je u pitanju kako vojnički poziv tako i aktivno služenje vojnog roka. Tako prema rečima potpukovnika Cvetanovića oko 15 odsto svih mladih u dobi od 19 godina iz Prokuplja se prijavi za služenje aktivnog vojnog roka, a među prijavljenima je i 30 odsto devojaka kojima vojnički poziv predstavlja izazov.

-U principu je jug Srbije najzainteresovanijim kada je i vojnički poziv i služenje aktivnog vojnog roka sa oružjem u pitanju, zaključuje načelnik Ministarstva odbrane u Prokuplju potpukovnik Saša Cvetanović.