Zbog krivolova noćno dežurstvo

Lovačko udruženje Toplica iz Prokuplja nedavno je u ataru sela Miljkovica završilo kompletnu izgradnju uzgajališta za divlje svinje. Izgradnju ovog uzgajališta, finansiralo je Ministarstvo za poljoprivredu i zaštitu životne sredine- Uprava za šume sa 2,8 miliona dinara. Ono se prostire na površini od četiri hektara.
– U ograđenom lovištu nedavno smo pustili 12 divljih svinja i tri vepra. Jedan od osnovnih ciljeva izgradnje ovog objekta je povećanje matičnog fonda divljači na području našeg lovišta koje se prostire na površini od 61. 474 hektara, rekao je upravnik Lovačkog udruženja Toplica Vladan Lazić i dodao da sezona lova na prepelice počinje 1. avgusta, a traje do kraja septembra.
U cilju sprečavanja krivolova u lovištu se uvodi i noćno dežurstvo.
– Na osnovu dosadašnjeg iskustva krivolov se najčešće vrši u noćnim satima pod farovima. Da bi to sprečili lovočuvari će raditi i tokom noći, istakao je Lazić i dodao da su oni u prvih šest meseci podneli samo jednu prijavu protiv krivolova.