Zlatna plaketa pripadnicima Saobraćajne policije PU Prokuplje