Ukupna šteta od mraza u opštini Blace procenjena na oko 962 miliona dinara

 

Šteta nastala usled mraza na teritoriji opštine Blace procenjena je na 962 miliona dinara.

Vest ima video:

Nastala šteta je tri puta veća od ukupnog budžeta opštine Blace, saznajemo od zamenika predsednika opštine Blace, Ivana Burgića koji je istakao da se Lokalna samouprava opštine Blace obratila nadležnim institucijama Vlade Republike Srbije, kako bi država pomogla voćarima iz ovog kraja koji su pretrpeli ogromne štete od mraza.

Prema podacima sa terena komisije za procenu štette od elementarnih nepogoda, najveći procenat oštećenja pretrpele su voćne vrste.

Šljiva koja je na teritoriji opštine Blace zastupljena na oko 5 000 hektara sa oko 2 miliona stabala, stradala je 90%, višnja 60%, orah 100%, jabučasto voće 80%.