Berba grožđa u Toplici pri kraju

Berba grožđa u vinogradima Topličkog okruga privodi se kraju. Ova godina se u vinogradarstvu beleži kao specifična, zbog veoma visokih letnjih temperatura i obilnih kiša tokom septembra, kada voda ne pogoduje zasadima vinove loze.

U Poljoprivredno stručnoj službi u Prokuplju kažu da je i pored takvih vremenskih uslova ovogodišnji rod grožđa dobar, jer su vlasnici velikih plantaža na vreme zaštitili svoje vinograde.

Savetnik za voćarstvo i vinogradarstvo PSS Prokuplje, Magdalena Todorović je istakla da su voćari zadovoljni ovogodišnjim rodom i da je kvalitet grožđa i pored pomenutih vremenskih prilika dobar. Siva plesan na grožđu pojavila se na manjim zasadima, gde nije na vreme obavljeno prskanje, a da su veliki proizvođači grožđa blagovremeno zaštitili ovogodišnji rod grožđa.

U cilju što kvalitetnije primene agrotehničkih mera, Poljoprivredno stručna služba Prokuplje poziva vlasnike poljoprivrednih poseda da obave analizu zemljišta koju ova služba radi besplatno.

-Za besplatnu analizu zemljišta vlasnici registrovanih poljoprivrednih gazdinstava mogu da podnesu zahtev PSS Prokuplje i imaju pravo na četiri besplatna uzorka. Potrebno je da pripreme izvod iz biljne strukture i prilože uz zahtev i potrebnu dokumentaciju, kaže Todorović i dodaje da su savetnici za voćarstvo stalno na terenu i uzimaju uzorke sa poljoprivrednih poseda topličkog kraja.