Blace: Dom zdravlja “Blace” obeležio Svetski dan borbe protiv raka

Svakog 4. februra, od 2005. godine, širom planete obeležava se Svetski dan borbe protiv raka, sa ciljem da se podigne svest o ovoj opakoj bolesti, o riziku njenog nastanka, da se kroz što jednostavnije mere podstakne prevencija, pravovremeno otkrivanje i lečenje, kao i briga o obolelima.

IMG_3254

Svakog dana je borba protiv karcinoma važna, ali je borba na ovaj dan posebno bitna.

IMG_3252

Zdravstveni radnici Doma zdravlja Blace su ovaj, veoma bitan datum po Kalendaru zdravlja obeležili u prostorijama Udruženja penzionera, gde su pored uobičajenih aktivnosti,  davali i  savete o ovoj opakoj boleti. Ovom prilikom patronažne sestre su pozvale sve prisutne da do]u kod svog izabranog lekara kako bi mogli da obave sve preventivne aktivnosti koje je potrebno preduzeti kako bi se ova bolest otkrila na vreme.

IMG_3251

Ove godine, Međunarodno udruženje za borbu protiv raka počinje trogodišnju kampanju pod sloganom “Ja sam, ja hoću”, kojom se podseća da kako pojedinac  tako i zajednica mogu da doprinesu smanjenju globalnog opterećenja malignim bolestima.

IMG_3250