Javni uvid u Plan upravljanja Spomenikom prirode „Prebreza“ u JKP “Hameum”

JKP „Hameum“ obaveštava javnost da će u periodu od 7. februara do 8. marta u ovom preduzeću biti izložen na javni uvid Plan upravljanja Spomenikom prirode „Prebreza“ za period 2019-2028.
U cilju obezbeđenja učešća javnosti, JKP „Hameum“ poziva zainteresovane da pisanim putem dostave eventualna mišljenja, primedbe i predloge koji se odnose na kreiranje Plana, najkasnije do 6. marta.
Uvid u predlog Plana upravljanja Spomenikom prirode „Prebreza“ se može ostvariti svakog radnog dana od 10 do 14 časova, u JKP „Hameum“, ulica Vasilija Đurovića Žarkog br. 1.
Istovremeno, JKP „Hameum“ obaveštava javnost, kao i zainteresovane organe i organizacije, da će javna rasprava o predlogu Plana upravljanja Spomenikom prirode „Prebreza“ biti održana 11. marta, u 11 časova, u kancelariji Službe za zaštićena područja br. 9 u preduzeću.

Spomenik prirode „Prebreza“

Paleontološki lokalitet „Prebreza“ zaštićeno je prirodno dobro kao Spomenik prirode sa prvom kategorijom zaštite. Nalazi se na lokaciji udaljenoj oko 25 kilometara od Prokuplja i jedino je paleontološko nalazište u Srbiji koje je stavljeno pod zaštitu Uredbom Vlade RS 2009. godine, kao zaštićeno prirodno dobro od izuzetnog značaja.
Lokalitet predstavlja nalazište neosporne naučne i edukativne vredosti upravo zbog dostupnosti posmatranja i mogućnosti neposrednog proučavanja paleontoloških ostataka.