Blace :Oglas za davanje u zakup građevinskog zemljišta javnim nadmetanjem

Komisija za  davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Blace, obrazovana Rešenjem Opštinskog veća opštine Blace br. II-02-1555/21 od 6.7.2021.godine, raspisuje Oglas za davanje u zakup građevinskog zemljišta, koje se nalazi na kat.parceli br.6371/1 KO Blace, u ulici „7.jula“ bb, metodom javnog nadmetanja.

Javno nadmetanje  će se održati 12.7.2021. godine (ponedeljak) sa početkom u 12.00 časova u holu Kulturnog centra „Drainac“  Blace.

prijava:prijava

izjava:izjava