Blace postaje veliko gradilište: predsednik Opštine Blace Ivan Burgić potpisao ugovore o dodeli bespovratne pomoći za realizaciju dva projekta

Ugovor o dodeli bespovratne pomoći nedovoljno razvijenim opštinama u Srbiji u iznosu od 320 miliona dinara potpisan je danas u Beogradu sa predstavnicima 40 lokalnih samouprava.

Ministar za razvoj nedovoljno razvijenih opština Novica Tončev istakao je da Vlada Srbije brine o svim građanima i da je cilj da se bar deo nerazvijenih opština vrati u rang razvijenih.

Opština Blace dobila je sredstva za realizaciju dva projekta od ovog ministarstva, saznajemo od predsednika Opštine Blace Ivana Burgića koji je danas potpisao ugovor.

-Jedan je nastavak radova na bazenu u vrednosti od 9.7 miliona. Od toga ministarstvo učestvuje sa 6.9 miliona.

Drugi je projekat koji se tiče  izrade projektno tehničke dokumentacije zgrade za socijalno stanovanje i ostale vidove pružanja socijalnih pomoći od strane lokalne samouprave u vrednosti od 1.5miliona dinara.

Predsednik opštine  Blace Ivan Burgić  zahvalio se ministarstvu na podršci u realizaciji ovih projekata i posebno ističe da predhodnih 5 dogina nije bilo nikakvih aktivnosti u vezi završetka radova na bazenu. Projektom zgrade za socijalno stanovanje i ostale vidove socijalnih usluga pokazujemo da smo prepoznali odredjene nedostatke u ovoj oblasti i na ovaj način stvorićemo uslove da makar neke rešimo. Preduzeli smo aktivnosti na svim poljima iz delokruga rada lokalne samouprave i nesporno da će rezultati vremenom doći.

One čemu svi u opštinskom rukovodstvu težimo je da opština Blace uskoro postane veliko gradilište, istakao je predsednik Opštine Blace Ivan Burgić.

Tončev je kazao da nije zadovoljan izdvojenom novčanom sumom i izrazio nadu da će sledeće godine ta pomoć biti veća.

“Današnjim potpisivanjem ugovora o dodeli bespovratnih sredstava otpočinjemo važnu borbu za povratak gotovo jedne trećine, nedovoljno razvijenih, lokalnih zajednica Srbije u krug sredina u našoj zemlji u kojima se napreduje, pristojno i bolje živi”, rekao je Tončev.