Dani šljive – Blace 2017:KONKURS ZA IZBOR NAJBOLjEG MLADOG VOĆARA U BLACU ZA 2017. GODINU

Konkurs je otvoren do 20. avgusta 2017. godine
Pozivamo sve zainteresovane koji zadovoljavaju osnovni kriterijum, da imaju do 30 godina, da se prijave tako što će popuniti PRIJAVU.
PRIJAVU možete preuzeti na šalteru pisarnice u opštini Blace, kao i putem interneta sa sajta: www.blace.org.rs
Za detaljne informacije možete se obratiti Draganu Gmijoviću putem imejla: dragan.gmijovic@blace.org.rs ili na broj telefona 064 /80 999 212.
Popunjenu PRIJAVU, sa pratećom dokumentacijom, poslati na adresu :
Opština Blace, Karađorđeva 4
18420 Blace
„Komisiji za izbor najboljeg mladog voćara“

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU:
mladi do 30 godina koji žele da otpočnu ili prošire svoj posao u vezi sa voćarstvom;
• da imaju prebivalište na teritoriji opštine Blace;
• da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo na svoje ime;
• da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju posla, a da ne deluju u svojstvu posrednika;
• da su podneli popunjenu PRIJAVU Komisiji sa pratećom dokumentacijom;
NA OSNOVU ČEGA SE ODREĐUJE IZBOR NAJBOLjEG MLADOG VOĆARA NA TERITORIJI OPŠTINE BLACE
• Interesovanja i znanja;
• Iskustva i trenutna proizvodnja;
• Postignuti rezultati u voćarstvu.
PROPRATNA DOKUMENTACIJA KOJU TREBA DOSTAVITI UZ PRIJAVU:
1. Kopija lične karte ili pasoša za podnosioca prijave
2. Izjava o kućnoj zajednici overena u opštinskom organu uprave;
3. Kopija potvrde o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva.
Napomena:
Posle prve selekcije koja će se vršiti na osnovu dostavljene prijave i tražene dokumentacije, predstavnici Komisije obićiće sve prijavljene kandidate.
Proglašenje najboljeg mladog voćara održaće se na turističko privrednoj manifestaciji Dani šljive Blace u periodu od 25-27. avgusta.
Prijavni obrazac možete preuzeti OVDE

obrazac_mladi_vocar_2017