Dom zdravlja Blace organizovao besplatne preglede za sve radnike zaposlene u Opštini Blace

U okviru preventivnih akcija, a u cilju očuvanja zdravlja radno aktivne populacije, Dom zdravlja Blace je organizovao besplatne preglede za sve radnike zaposlene u Opštini Blace.

IMG_1713

Zaposleni su mogli u toku ove akcije da provere nivo šećera u krvi i krvni pritisak. Male dijagnostičke procedure radile su se u okviru skrininga na dijabetes tipa 2 i skrininga na depresiju. Takođe, predočen je izuzetan značaj blagovremenog sprovođenja preventivnih pregleda i odazivanja ovakvim akcijama, koje se redovno organizuju od strane Doma zdravlja.

IMG_1714

Svi zaposleni imali su priliku da bez zdravstvene knjižice i plaćanja participacije provere svoje zdravstveno stanje i dobiju savete za unapređenje zdravlja i prevenciju bolesti i komplikacija.

IMG_1717

U želji da se podigne svest građana o važnosti prevencije i otkrivanja bolesti u ranom stadijumu, Dom zdravlja Blace već duži period sprovodi programske aktivnosti na unapređenju zdravlja u zajednici organizujući mnogobrojne akcije preventivnog karaktera na različitim lokacijama u gradu, selima koja nemaju zdravstvenu ambulantu, kao i u radnim organizacijama.