Dom zdravlja Blace: Preventivni dan u Srednjoj školi Blace

Preventivni dani za radno sposobno stanovništvo u opštini Blace koje organizuju zdravstveni radnici Doma zdravlja, se i danje nastavljaju.

IMG_1925
Ovog puta je provera zdravlja obavljena zaposlenima u Srednjoj školi Blace, koji su imali priliku da se pregledaju u svom radnom okruženju, bez zdravstvene knjižice i dugog čekanja na zakazan termin.

IMG_1924
Vršeno je merenje šećera u krvi, merenje krvnog pritiska, konsultacije i saveti lekara, prema indikacijama konsultovani su i specijalisti određenih specijalizacija, a poseban akcenat je bio na prevenciji ranog otkrivanja kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa tipa II .

IMG_1920IMG_1921

IMG_1919