BKTVNews Vas podseća-Dan kada nas je napustila jedna od najistraknutijih ličnosti srpskog novinarstva

Redakcija BKTVNews za vas je izdvojila najzanimljivije činjenice i događaje koji su obeležili današnji dan u prošlosti.

PREMINUO PERA TODOROVIĆ

Na današnji dan 1907. godine preminuo je srpski novinar, pisac i političar Pera Todorović, jedan od osnivača i prvaka Narodne radikalne stranke. Todorović takođe spada i među najistaknutije pojave srpskog novinarstva uopšte. Bio je blizak vođi srpskih socijalista Svetozaru Markoviću i uređivao je niz listova i časopisa, pa i socijalistički list “Rad”. Pokretač je listova “Samouprava” i “Radikal”, a od 1889. do 1903. izdavao je “Male novine”, prvi informativno-senzacionalistički list u Srbiji.

Bio je dobrovoljac u Srpsko-turskom ratu 1876. a po njegovom završetku 1878. emigrirao je u Ugarsku i u Novom Sadu je 1878. i 1879. s Lazom Pačuom izdavao socijalistički list “Straža”. Potom odlazi u Francusku, a po povratku u Srbiju osuđen je na smrt zbog Timočke bune koju su 1883. u zaječarskom kraju podigli radikali, ali je pomilovan. Nakon izmirenja s Kraljem Milanom zalagao se za sporazum Radikala i Naprednjaka, zbog čega je isključen iz stranke. U književnosti se najviše bavio istorijskim temama i prevodio je Černiševskog. Dela: “Dnevnik jednog dobrovoljca”, “Silazak s prestola”, “Karađorđe”.

ZAVRŠENA KUMANOVSKA BITKA

Kumanovska bitka, otpočela 22. oktobra 1912, a u kojoj je Prva srpska armija pod komandom regenta Aleksandra Karađorđevića potpuno potukla tursku Vardarsku armiju Zeki paše, zadavši presudan udarac Turcima u Prvom balkanskom ratu, završena je posle dvodnevnih borbi. Srpska Prva armija nastupajući put Ovče polja zadržala se na položajima severno od Kumanova, očekujući dolazak Treće srpske armije sa Kosova, dok se turska Vardarska armija zaputila prema Kumanovskoj kotlini.

prvi-balkanski-rat-vojska-srbija-01-wikipedia

Došlo je do iznenadnog sudara, koji se završio odlučnom srpskom pobedom, a Turci su se povukli u neredu. Najžešći udar izdržala je Dunavska divizija prvog poziva pukovnika Miloša Božanovića, koja je imala i najteže gubitke, ali i odlučujuću ulogu. Pobeda kod Kumanova omogućila je srpskoj vojsci dalji prodor put Bitolja i zauzimanje Skoplja. Trijumf je silno uzdigao moral srpske vojske i naroda i bio je podloga kasnijih pobeda u Prvom i Drugom balkanskom i u Prvom svetskom ratu.

PREMINUO LEGENDARNI VIOLINISTA

Sovjetski violinista David Ojstrah umro je u Amsterdamu 24. oktobra 1974. godine. Ojstrah, jedan od najvećih virtuoza na violini, bio je među prvim sovjetskim umetnicima koji su dobili značajna međunarodna priznanja: nagradu na Međunarodnom takmičenju u Poljskoj 1935, a nešto kasnije u Briselu i poznatu nagrada “Izaj”.

Njegovu interpretaciju odlikovali su briljantna tehnika, lepi, kultivisani ton i izgrađen pogled na stilsko tumačenje dela. U bogatom repertoaru sa podjednakim afinitetom izvodio je dela violinske literature baroka, klasike, romantizma, kao i dela savremenih sovjetskih kompozitora. David Ojstrah se bavio i pedagogijom i odgajio je čitavu plejadu sovjetskih violinista.

NA SNAGU STUPILA POVELJA UN

Povelja Organizacije ujedinjenih nacija je međunarodni ugovor kojim je osnovana Organizacija ujedinjenih nacija. Potpisana je na Konferenciji OUN o međunarodnim organizacijama u San Francisku dana 26. juna 1945. od strane 50 prvobitnih zemalja članica.

un-grb

Stupila je na snagu 24. oktobra iste godine, pošto ju je ratifikovalo pet zemalja osnivača – Republika Kina, Francuska, Savez Sovjetskih Socijalističkih Republika, Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Američke Države, a među potpisnicama bila je i Jugoslavija. Kao povelja predstavlja konstitutivan sporazum, i sve potpisnice su obavezane na njene članove. Pored toga, izričito se naglašava da Povelja obezvređuje sve druge sporazumne obaveze.

ODRŽANA PRVA SKUPŠTINA SRPSKOG NARODA U BIH

U Sarajevu je, 24. oktobra 1991. godine, prva Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini naglasila potrebu srpskog naroda, da odlučuje o svojoj sudbini kao i njegovo pravo na samoopredeljenje. Što je bila posledica preglasavanja Srba od strane muslimana i Hrvata u skupštini BiH, protivno ustavu BiH.

krajisnik-wikipedia

Skupština je imenovala komisiju za plebiscit održan dvadesetak dana kasnije, a za prvog predsednika Skupštine izabran je Momčilo Krajišnik.

Izvor: BKTVNews