Dom zdravlja Blace: Priprema za proces reakreditacije

U Domu zdravlja Blace održan je edukativan sastanak koji je AZUS organizovao u cilju pripreme  za postupak samoocenjivanja u procesu reakreditacije. Pre tri godine tačnije janura 2013.godine Dom zdravlja je prvi put akreditovan, a istekom tog roka, ušao je u proces reakreditacije.

Nastavak aktivnosti u postupku pripreme naše ustanove za samoocenjivanje u procesu reakreditacije je započet u petak u prisustvu edukatora iz Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije. Edukator je već formiranim timovima i menadžmentu ustanove davao veoma korisne savete za dalji rad.

Akreditacija jeste postupak ocenjivanja kvaliteta rada zdravstvene ustanove na osnovu primene optimalnog nivoa utvrđenih standarda u određenoj oblasti zdravstvene zaštite, odnosni grani medicine.” ( član 213 Zakona o zdravstvenoj zaštiti ).

Akreditacija domova zdravlja radi se da bi se obezbedila maksimalna bezbednost pacijenta, prepoznavanje problema u okviru pružanja zdravstvene zaštite, kao i uklapanje u sve ključne aspekte pružanja zdravstvenih usluga precizirane standardima za akreditaciju domova zdravlja.