Domaćini blačkog kraja:prerađivači voća iz blačkog kraja – video

Video  je objavljen u okviru projekta Domaćini blačkog kraja

BanerSufinansiranja

Na gazdinstvu Srđana Simića iz sela Trbunja  gaje se kupine, maline, višnje, šljive…i svo ovo voće se prerađuje u džemove, sokove, slatka…rakije…

Video: