GODIŠNJI PLAN JAVNIH KONKURSA ZA 2022. GODINU

Na osnovu člana 4. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, broj 16/2018), člana 6. Odluke o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa („Službeni list Opštine Blace”, broj 17/2021), u skladu sa Odlukom o budžetu Opštine Blace („Službeni list opštine Blace”, broj 18/21), Predsednik opštine Blace, na predlog Odeljenja organa opštine i društvenih delatnosti Opštinske uprave opštine Blace, dana 31. januara 2022. godine, donosi

GODIŠNjI PLAN JAVNIH KONKURSA ZA 2022. GODINU

Odlukom o budžetu Opštine Blace za 2022. godinu („Službeni list opštine Blace”, broj 18/2021), u okviru razdela 5 –Opštinska uprava, Program 0602 –Opšte usluge lokalne samouprave, Projekat: 0602-4001 Projekti udruženja građana i NVO, Funkcija 160, Ekonomska klasifikacija 481000– Dotacije nevladinim organizacijama, planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 dinara. Za dodelu sredstava raspisaće se konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Opštine za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja, na teritoriji opštine Blace, i to:

 1. Naziv javnog konkursa: Javni konkurs za sufinansiranje/finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja građana sa teritorije opštine Blace za 2022. godinu.
 2. Cilj javnog konkursa: doprinos razvoju opštine Blace i afirmaciji građanskog aktivizma.
 3. Oblast javnog konkursa: socio-humanitarni rad (uključujući udruženja penzionera), poljoprivreda (uključujući udruženja lovaca, ribolovaca, kinologa i dr.), protiv požarne zaštite, kulture, zaštite životne sredine, zaštite ljudskih prava i razvoja civilnog društva, zaštite lica sa invaliditetom, zdravstvene zaštite, borbe protiv korupcije, omladinske politike, humanitarni i ostali programi u kojima udruženja isključivo i neposredno slede javne interese.
 4. Na konkurs može da učestvuje udruženje:
 • koje je registrovano u skladu sa zakonom koji uređuje status i rad udruženja;
 • čiji ciljevi se, prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje;
 • koje je registrovano najmanje šest meseci za obavljanje delatnosti iz oblasti za koju se konkurs raspisuje, odnosno najmanje godinu dana ako konkuriše za iznos preko 500.000,00 dinara;
 • koje je direkto odgovorno za pripremu i izvođenje programa i koje nije u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti.
 1. Planirani iznos sredstava: 1.000.000,00 dinara.
 2. Maksimalna vrednost programa: 300.000,00 dinara
 3. Planirani period objavljivanja konkursa: februar 2022. godine.
 4. Okvirni datum početka realizacije odabranih programa i njihovo trajanje: od momenta zaključenja ugovora do 31.12.2022. godine.
 5. Posebni zahtevi i ograničenja: na konkursu nemaju pravo učešća udruženja koja nisu opravdala troškove, odnosno nisu podnela finalni izveštaj, ili izvršila eventualni povraćaj traženih sredstava, po projektima odobrenim na osnovu Javnih konkursa za finansiranje projekata organizacija građanskog društva u 2021. godini; udruženje može podneti najviše jedan Program.