Informacija o tranzitnim rutama za teretni saobraćaj preko 12 t ukupne dozvoljene mase

Odeljenje za odnose sa javnošću Koridora Srbije obaveštavaju  da će puštanje u saobraćaj Poddeonica 1 i 2, od Pojata do Makrešana, autoputa E761: Pojate – Preljina (“Moravski koridor”), u subotu, 29.04.2023. godine, za posledicu imati izmenu režima saobraćaja na teritorijama opština i gradova kroz koje ovaj autoput prolazi.

 

Izmena režima tranzitnog saobraćaja odnosi se na teretna vozila preko 12 t ukupne dozvoljene mase.

 

S tim u vezi,  učesnike u saobraćaju obaveštavamo o sledećem:

 

Nakon puštanja u saobraćaj dela autoputa E761: Pojate – Preljina (“Moravski koridor”), na deonici od petlje „Pojate“ do Makrešana, za tranzitni saobraćaj teretnih vozila preko 12 t ukupne dozvoljene mase važiće sledeće rute kretanja:

 

E75 – Blace, Brus  /  Blace, Brus – E75

 

Za tranzitni saobraćaj teretnih vozila preko 12 t koji se kreću autoputem E75 (IA reda br. 1) prema odredištima Blace i Brus, važiće sledeća ruta kretanja:

Petlja „Pojate“ → autoputem „Moravski koridor”, isključenje na petlji „Ćićevac“ → Državnim putem IIA190, raskrsnica Ćićevac → Državnim putem IB23, Makrešane, Kruševac → Državnim putem IB38, ka odredištima Blace i Brus.

 

E75 – Kraljevo  /  Kraljevo – E75

 

Za tranzitni saobraćaj teretnih vozila preko 12 t koji se kreću autoputem E75 (IA reda br. 1) prema odredištu Kraljevo, važiće sledeća ruta kretanja:

Petlja „Pojate“ → autoputem „Moravski koridor”, uklapanje u državni put IB23 → Državnim putem put IB23, ka odredištu Kraljevo.

 

Pojate – Kraljevo  /  Kraljevo – Pojate

 

Za tranzitni saobraćaj teretnih vozila preko 12 t koji se kreću državnim putem IIA158 od Pojata prema odredištu Kraljevo, važiće sledeća ruta kretanja:

Pojate → državnim putem IB23, raskrsnica Ćićevac → Državnim putem IIA190, petlja „Ćićevac“ → autoputem „Moravski koridor”, uklapanje u državni put IB23 → Državnim putem put IB23, ka odredištu Kraljevo.

 

Kraljevo – Blace, Brus  /  Blace, Brus – Kraljevo

 

Za tranzitni saobraćaj teretnih vozila preko 12 t koji se kreću državnim putem IB23 od Kraljeva prema odredištima Blace i Brus, a koja kod Stopanje ne skrenu na državni put IIA211 ka Brusu, važiće sledeća ruta kretanja:

Državnim putem IB23 → uklapanje u autoput → autoputem „Moravski koridor”, isključenje na petlji „Ćićevac“ → Državnim putem IIA190, raskrsnica Ćićevac → Državnim putem IB23, Makrešane, Kruševac → Državnim putem IB38, ka odredištima Blace i Brus.