INFORMACIJA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE BLACE O PREDUZETIM PREVENTIVNIM MERAMA NA SPREČAVANjU I UBLAŽAVANjU POSLEDICA OD EKSTREMNE VREMENSKE POJAVE – TOPLI TALAS

Republički hidrometerološki zavod prosledio nam je Upozorenje za područje Srbije na veoma visoke temperature (od 07.07. do 09.07.2021. god.), najvišom temeraturom u većini mesta od 34 do 38 °C.

Imajući u vidu napred navedeno a u cilju smanjivanja rizika od katastrofa Štab za vanredne situacije opštine Blace obratio se određenim privrednim subjektima da preduzmu sledeće mere:

-Da Centar za socijalni rad u saradnji sa Crvenim  krstom razmotri mogućnost, dostavljanja  odgovarajuće količine flaširane vode stanovništvu sa posebnim potrebama i starijoj populaciji.

-Da Dom zdravlja razmotri mogućnost postavljanja mobilnih punktova za pružanje neophodne prve medicinske pomoći na najprometnijim lokacijama na teritoriji opštine Blace.

-Da JKP Blace, ukoliko je u mogućnosti  izvrši distribuciju vode za piće i osveženje u datom periodu najugoženijem stanovništvu na teritoriji opštine Blace.

-Da šumsko gazdinstvo Toplica, Šumska uprava Blace pojača preventivne mere zaštite od požara na otvorenom prostoru.

Mole se građani da u datom vremenskom periodu u cilju sprečavanja i ublažavanja posledica od ekstremne vremenske pojave (topli talas)  što je moguće manje vremena provode na otvorenom.