Kutlovčani dobijaju nov asfalt

  • DSCN0777
  • Predsednik opstine Blace Ivan Burgic
  • Opstina Blace

Pored izgradnje kompleksa bazena u Blacu čiji su radovi u toku, druga po vrednosti investica koju će opština Blace finansirati iz svog budžeta je asfaltiranje puta u selu Kutlovac u dužini od 2km. Vrednost ove investicije je 11 miliona dinara.

Predsednik opstine Blace Ivan Burgic-I pored toga što je zainteresovano lice, odnosno ponuđač (svi znamo o kome se radi) uložilo prigovor i pokušalo da obori javnu nabavku, rebublička komisija isti je odbila, i donela pozitivnu odluku, tako da će radovi na asfaltiranju ovog dela puta ubrzo krenuti, ističe predsednik opštine Blace Ivan Burgić.

-Raduje me da će meštani sela Kutlovac dobiti nov asfalt  koji će stvoriti  bolju saobraćajnu vezu, ističe predsednik opštine Blace Ivan Burgić, dodajući da će radovi na asfaltiranju ovog puta u Kutlovcu krenuti ubrzo nakon sklapanja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem za izvođenje radova.

DSCN0777-Javna nabavka za ovaj, nakon izgranje kompleksa bazena u Blacu, najveći investicioni poduhvat uspešno je prošla jer je rešenjem republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki odbačen zahtev za zaštitu prava podnet u predmetnom postupku javne nabavke, saznajemo od nadležnih  u opštini Blace.