Na farmi koka nosilja na gazdinstvu Šljivića u selu Popovi kod Blaca

Na farmi koka nosilja na gazdinstvu Šljivića u selu Popovi kod Blaca.Subota TV Prva emisija Plodovi od 06:50.Prilog pripremila: Gorica Šegović – vidimo se…