Viđen Labrador u Blacu – neka se javi vlasnik

U Blacu viđen prelep braon Labrador, mužjak, kod autobuske stanice.

Molimo vlasnika da se javi Blace info press-u za bliže informacije – 062 271 192- Gorica Šegović.