Naredba štaba za vanredne situacije u Blacu u vezi ograničenja radnog vremena. Od 31.12.-01.01.2021 ugostiteljski objekti radiće do 18 časova

Na 45. vanrednoj sednici Opštinskog štaba za vanredne situacije održanoj dana 30.12.2020. godine, doneta je  Naredba Štaba za vanredne situacije opštine Blace koja se odnosi na  ograničenja u pogledu radnog vremena objekata koji su bili obuhvaćeni Naredbom od 22.12.2020. godine.  U periodu od 31.12.-01.01.2021. godine  radno vreme objekata za koje je važilo ograničenje rada do 20časova, skraćuje se radno vreme tako da ti objekti mogu raditi samo radnim danima od 18:00 časova. U svemu ostalom ostaju na snazi prethodna ograničenja, do 11. januara 2021. Godine.