Narodna biblioteka „ Raka Drainac“ u Blacu nudi pogodnosti za grupne članarine: Grupne članarine u odnosu na pojedinačne upola su jeftinije

Narodna biblioteka „ Raka Drainac“ u Blacu nudi pogodnosti za grupne članarine. Grupne članarine u odnosu na pojedinačne upola su jeftinije:

Pojedinačna članarina za decu iznosi 300 dinara,

Pojedinačna članarina za odrasle iznosi 400 dinara,

Grupna članarina za decu, 15 deteta, iznosi 150 dinara

Grupna članarina za odrasle, 10 odraslih – 200 dinara