Novi sadržaji na bazenima u Blacu u ovoj sezoni

Radovi na izgradnji zgrade uprave i tehničkih prostorija u sklopu kompleksa otvorenih bazena u Blacu koji su započeti krajem 2021.godine se nalaze u završnoj fazi.

1

U ovom objektu će pored postojećih tehničkih prostorija biti  smeštena ambulanta, kancelarije  uprave, prostorije za izdavanje opreme  i rekvizita  za posetioce. Projekat je podržan u 2021.godini sredstvima Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za unpređenje razvoj nedovoljno razvijenih opština  u iznosu od 6,9 miliona dnara.Opštine Blace je za ove radove izdvojila 2,5 miliona dinara.Na nedavno završenom konkursu za unapređenje infrastrukture u opštinama,  kabinet ministra je podržao izgradnju  još  jednog  objekta  u sklopu  komplesa bazena.Za izgardnju zgrade za garderobe izdvojeno je  8 miliona dinara iz budžeta Republike Srbije. U  novoj zgradi će biti smeštene   garedrobe, sanitarni čvorovi, tuševi, prostorija za presvlačenje beba, sanitarni čvor i gardeoba za invalide  i jedna prostorije za fitnes. Opština Blace će za ovu namenu izdvojiti još 2 miliona dinara.

11

 

Odeljenje za upravljanje kapitalnim projektima