Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o proceni uticaja na životnu sredinu – Ivković

Obaveštavamo zainteresovanu javnost da je nosilac projekta „Ivković“ d.o.o. Boleč, ul. 8.marta br 23, 11307 Boleč, podnelo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta Elektroenergetskih instalacija male solarne elektrane MSE „Ivko Solar 1“ snage 400 kW, na kat. parceli br.2285/1 (6374 novi broj), K.O. Blace, na teritoriji opštine Blace.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama ovog organa, kancelariji br. 5, u periodu od 23.09.2022. god. do 03.10.2022. god., u vremenu od 10 do 12 časova.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE BLACE

ODELjENjE ZA PRIVREDU, LOKALNI EKONOMSKI

RAZVOJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE