Održana konsultativna radionica za izradu Plana razvoja Opštine Blace

U Kulturnom centru “Drainac” 11. avgusta održana je konusltativna radionica za izradu Plana razvoja Opštine Blace. Opština Blace u procesu izrade Lokalnog plana razvoja za period 2022-2028. godine organizuje konsultacije sa predstavnicima Partnerskog foruma, kroz radionice tematskih grupa. Tokom dana održane su tri tematske radne grupe:

*za infrastrukturu i zaštitu životne sredine,

*društvene delatnosti i

*javna uprava i privreda i ekonomski razvoj.

Tema konsultacija jeste nacrt Lokalnog plana razvoja, sa predlogom prioritetnih ciljeva i povezanih mera za ostvarenje datih ciljeva a koji je urađen u prethodnom periodu od strane Opštinskog tima uz podršku eksperata Stalne konferencije gradova i opština (SKGO).

Stručnu podršku u izradi Plana razvoja Opštini Blace pruža SKGO kroz projekat “Javne i privatne finansije za razvoj – obezbeđivanje održivih lokalnih zajednica unapređivanjem planiranja lokalnog razvoja u Republici Srbiji” koji se finasnira iz bespovratnih sredstava slovačke razvojne pomoći(SlovakiaAid), a sprovodi posredstvom Programa UNDP u Srbiji.