Oglas za davanje u zakup građevinskog zemljišta u svojini opštine Blace-za vreme manifestacije “Dani šljive Blace 2021”

Komisija za  davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Blace, obrazovana Rešenjem Opštinskog veća opštine Blace br. II-02-1635/21 od 22.7.2021.godine, raspisuje Oglas za davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini na javnim površinama za vreme manifestacije „Dani šljive Blace 2021“, metodom-javnog nadmetanja.

 

Javno nadmetanje održaće se u holu Kulturnog centra „Drainac“ u  Blacu, dana 10.08.2021. godine (utorak), sa početkom u 12,00 časova.

oglas:Oglas

skica lokacije:lokacija

prijava:prijava

izjava:izjava