Opštinska uprava Odeljenje za privredu, lokalni ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine –OBAVEŠTENjE:

Obaveštavamo zainteresovanu javnost da je nosilac projekta Samostalna radnja „GUMITEX“, sa sedištem u Blacu u ul. Milana Toplice br.22., vlasništvo Zorice Milenić, podnela zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta „Izrada sirove gume i gumeno-tehničkih proizvoda“ na  kat. parceli br.2285/1  K.O. Blace, u ul. Vojvode Mišića 2, na teritoriji opštine Blace.

                   Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama ovog organa u zgradi Opštinske uprave opštine Blace, kancelariji br.5, u periodu od 25.05.2021. god. do 04.06.2021. god., u vremenu od 10 do 12 časova.

              U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

                   Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti Odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

   OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE BLACE ODELjENjE ZA PRIVREDU, LOKALNI  EKONOMSKI   RAZVOJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE