Počelo podnošenje zahteva za podsticaje u biljnoj proizvodnji

Na osnovu Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji, registrovana poljoprivredna gazdinstva mogu da ostvare podsticaje u ukupnom iznosu od 5.200 dinara po jednom hektaru. Za biljnu proizvodnju, podsticaji iznose 4.000 dinara po hektaru, a za dizel gorivo, 1.200 dinara po jednom hektaru.
Zahtevi za ostvarivanje podsticaja u biljnoj proizvodnji podnose se jednom godišnje, u periodu od 1. marta do 30. aprila.
-Zahteve za ostvarivanje ovih podsticaja, poljoprivrednici mogu da dobiju na šalterima Uprave za trezor u Prokuplju ili u prostorijama Poljoprivredne stručne službe. Da bi ostvarili ovo pravo, poljoprivrednici bi trebalo prilikom registracije i obnove gazdinstava da daju tačne podatke o obradivim površinama na osnovu koji se ostvaruju podsticaji za biljnu proizvodnju, izjavila je savetodavac u PSS Ivana Obradović i dodala da regres za dizel gorivo iznosi 20 dinara po jednom litru, odnosno da se po jednom hektaru regresira 60 litara goriva.
Prema njenim rečima, poljoprivrednici, na osnovu Pravilnika, nisu u obavezi da skupljaju račune za kupljeno gorivo, već će se isplati vršiti na osnovu upisanih podataka o obradivim poljoprivrednim površinama.
Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede su najavili da će se, nakon podnošenja zahteva za regresiranje dizel goriva, sredstva na namenski račun poljoprivrednicima uplaćivati u roku od nekoliko dana.