Policijska uprava u Prokuplju – rezultati rada za period januar – avgust 2016 -Uspeh u radu Policijske uprave Prokuplje

  • dscn0125
  • dscn0129
  • dscn0130
  • dscn0133
  • Policijska uprava u Prokuplju – rezultati rada za period januar – avgust 2016
  • unnamed11

Uspeh u radu Policijske uprave Prokuplje

Veći procenat rasvetljenih krivičnih dela
Načelnik Policijske uprave u Prokuplju Nenad Kalčičanin, istakao je da je preventivni rad, u svim oblastima doneo znatno bolje rezultate u odnosu na isti period u prošloj godini.
Za prvih osam meseci u 2016.godini, smanjen je broj broj krivičnih dela iz oblasti opšteg kriminala, kao i broj prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, dok je povećan broj krivičnih dela iz oblasti privrednog kriminala.

unnamed11

-Možemo se pohvaliti da je stanje celokupne bezbednosti na području Policijske uprave Prokuplje izuzetno stabilno. Preventivni rad dao je i veoma dobre rezultate, tako da imamo manji broj krivičnih dela i veći procenat rasvetljenih krivičnih dela , rekao je načelnik Kaličanin i istakao da je suzbijanje narkomanije prioritet u radu PU Prokuplje.

Stanje javne bezbednosti u Policijskoj upravi u Prokuplju u periodu januar – avgust 2016. godine u odnosu na isti period prošle godine karakteriše sledeće: broj otkrivenih i prijavljenih krivičnih dela je smanjen, broj krivičnih dela iz oblasti opšteg kriminala je smanjen dok je iz oblasti privrednog kriminala broj krivičnih dela povećan, broj prekršaja iz oblasti javnog reda i mira je smanjen, saopšteno je na današnjoj konferenciji za novinare održanoj u PU u Prokuplju na kojoj je načelnik PU Prokuplje, Nenad Kačičani izneo rezultate rada PU u Prokuplju za period januar – avgust.

VEST  IMA VIDEO

 

SUZBIJANjE KRIMINALA NA PODRUČJU PU PROKUPLjE

Na području Policijske uprave u Prokuplju u prvih osam meseci 2016. godine registrovano je ukupno 639 krivičnih dela što je za 94 KD manje nego u istom periodu prošle godine (733-639) ili za 12,82 %. Od ukupnog broja krivičnih dela, 528 (653) krivičnih dela je iz oblasti opšteg kriminala ili 82,63%, 90 (61) krivičnih dela ili 14,08 % je iz oblasti privrednog kriminala, 20 (18) krivičnih dela ili 3,13 % je iz oblasti ekološkog kriminala i jedno (1) krivično delo ili 0,16 % je iz oblasti visokotehnološkog kriminala.
Od ukupnog broja izvršenih KD, 369 (345) krivičnih dela izvršeno je od strane poznatih izvršilaca, 250 KD (375) je izvršeno od strane NN izvršioca, dok je 20 (13) izvršilaca uhvaćeno na delu. Iz tekuće godine rasvetljena su 152 (210) KD i 8 (5) KD iz prethodne godine, pa je procenat rasvetljavanja povećan za 4,8 % u odnosu na isti period prošle godine i iznosi 60,80 % (56,00 %).

U periodu januar – avgust 2016. godine registrovano je 528 krivičnih dela iz oblasti opšteg kriminala što je za 125 KD manje u odnosu na isti period prošle godine (653-528) ili za 19,14 %, ukupno su prijavljena 424 (429) lica, 21 (6) lice je zadržano i prema 25 (32) lica je primenjena mera policijskog hapšenja. Od ukupnog broja prijavljenih lica, 55 (41) lica je maloletno, dok su 9 (7) lica strani državljani.

Iz oblasti suzbijanja narkomanije registrovano je 26 (24) krivičnih dela. Realizovane su 54 (33) zaplene opojnih droga, zaplenjeno je 68,15 (595,25) grama marihuane, 7,76 (55,20) grama heroina, 5,45 grama kokaina i 76.847 (1.443) komada različitih vrsta tableta koje se nalaze na listi psihoaktivnih supstanci. Naglasili bismo da je u avgustu mesecu 2016. godine na ZTP Merdare zaplenjeno 73.300 kapsula „tramadol“ i uhapšena su dva švedska državljanina zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
U toku ovog meseca operativnim radom, uhapšena su tri lica i zaplenjeno je 63.655,00 grama indijske konoplje u sirovom stanju, 1618,15 gr. suve biljne materije nalik na marihuanu, 7,25 gr polu suve materije marihuane, 93 semenki indijske konoplje, 0,75 gr praškaste materije nalik na hašiš.

U okviru akcije usmerene na suzbijanje organizovanog i opšteg kriminala, sporovedene u više gradova na teritoriji Srbije, Policija u Prokuplju uhapsila je tri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.
Istakli bismo da je na području PU Prokuplje bilo samo jedno KD ubistvo u pokušaju koje je rasvetljeno. Osim toga, rasvetljena su sva 4 (3) krivična dela razbojništva izvršena na području Policijske uprave, dok je procenat rasvetljavanja krivičnog dela teška krađa 99 (164) KD i krađa 96 (164) KD) preko 50,00 % (teška krađa 54,74 %, krađa 55,32 %). Osim toga evidentno je smanjen broj ovih krivičnih dela u odnosu na isti period prošle godine.

U prvih osam meseci 2016. godine na području PU u Prokuplju evidentirano je 86 (64) krivičnih dela nasilje u porodici, podnete su 84 (64) krivične prijave, prema 10 (7) lica je primenjena mera policijskog hapšenja, a prema 11 (4) lica mera zadržavanja.
Nije bilo krivičnih dela nasilja u porodici sa smrtnom posledicom, kao ni krivičnih dela teške telesne povrede sa smrtnom posledicom ni ove ni prošle godine.

U periodu januar – avgust 2016. godine registrovano je 90 KD iz oblasti privrednog kriminaliteta što je za 29 KD više u odnosu na isti period prošle godine (61-90) ili za 47,54 %, ukupno su prijavljena 83 (39) lica, od koji su 2 (0) lica strani državljani. Podneto je 49 (34) krivičnih prijava. Ukupna materijalna šteta nastala izvršenjem ovih krivičnih dela iznosi 17.931.768,00 (290.457.260,00) dinara.
Ukupno je oduzeto 265,331 kg rezanog duvana, od čega 10,270 kg rezanog duvana na ZTP Merdare i 43 boksa cigareta, od čega je 37 boksova cigareta oduzeto na ZTP Merdare. U istom periodu prošle godine nije bilo podnetih krivičnih prijava kao ni oduzete robe.

Policija je u saradnji sa Poreskom policijom 21. septembra 2016. godine, oduzela 1000 litara lož u ulja i 15 litara goriva bez prateće dokumentacije i protiv jednog lica za sad biće podneta krivična prijava po Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

POSLOVI JAVNOG REDA I MIRA I OSTALI POSLOVI POLICIJE

Stanje javnog reda i mira na području naše Policijske uprave može se oceniti kao stabilno. Registrovano je 168 (172) prekršaja iz oblasti javnog reda i mira što je za 4 prekršaja manje nego u istom periodu prošle godine ili za 2,33 %.
U 2016. godini smanjen je broj izvršioca prekršaja za 12,41 % u odnosu na period januar-avgust 2015. godine (266-233). Od ukupnog broja prijavljenih lica 211 (249) lica je punoletno, 22 (17) lica su maloletna, 86 (102) su povratnici u vršenju prekršaja.

U 2016. godini održana su 294 (403) javna skupa u kojima je učestvovalo ukupno 104.111 (154.341) lica. Na navedenim skupovima nije zabeleženo narušavanje javnog reda i mira u većem obimu. Nije bilo zabranjenih ni prekinutih skupova.

POSLOVI ODSEKA STRANACA

Na području Policijske uprave u Prokuplju u periodu januar – avgust 2016. godine boravio je manji broj stranih državljana u odnosu na isti period prethodne godine za 597 (4.365-3.768) ili za 13,68%. Odobrena su 73 (74) privremena boravka stranaca, podnete su 72 (64) prekršajne i 6 (3) krivičnih prijava protiv stranih državljana.

U 2015. godini na području PU Prokuplje boravilo je 6.067 stranih državljana. Odobreno je 117 privremenih boravaka stranaca, podneto je 75 prekršajnih i 4 krivične prijave protiv stranih državljana.
UPRAVNI POSLOVI

Primljeno je 2.848 (3.543) zahteva za izdavanje biometrijskih putnih isprava što je za 695 zahteva manje u odnosu na isti period prošle godine ili za 19,62 %. Primljeno je 9.867 (10.656) zahteva za izradu biometrijske lične karte, uručena je 9.651 (10.102) lična karta.
Primljeno je i rešeno 146 (189) zahteva za nabavku oružja, registrovana su 173 (296) oružja, oduzeta su 64 (70) oružja i to 20 (18) u prekršajnom, 9 (23) u krivičnom, 32 (24) u upravnom postupku i 3 (5) oružja po članu 348 KZRS.
U 2015. godini Primljeno je 4.568 zahteva za izdavanje biometrijskih putnih isprava. Primljeno je 15.829 zahteva za izradu biometrijske lične karte, uručeno je 15.389 ličnih karata. Primljeno je i rešeno 270 zahteva za nabavku oružja, registrovano je 458 oružja, oduzeto je 138 oružja i to 39 u prekršajnom, 23 u krivičnom, 65 u upravnom postupku i 11 oružja po članu 348 KZRS. Podnet je jedan zahtev za izdavanje dozvole za nošenje oružja za ličnu bezbednost.

KOPNENA ZONA BEZBEDNOSTI

U periodu januar – avgust 2016. godine na ZTP Merdare registrovan je prelaz 1.082.688 (975.758) lica što je za 10,96 % više nego u istom periodu prethodne godine i 294.999 motornih vozila (259.148) što je 13,83 % više.

Broj krivičnih dela izvršenih na području KZB smanjen je za 16,67 % u odnosu na isti period prošle godine (12-10). Prema 4 (6) lica je primenjena mera policijskog hapšenja.

U 2016. i 2015. godini nije bilo registrovanih oružanih napada ni oružanih provokacija usmerenih na pripadnike snaga bezbednosti u KZB na teritoriji opštine Kuršumlija i nije registrovano narušavanje JRM.