Predstavljanje književnog dela Anuš Balajan i Luke Joksimović Barbat u Kulturnom centru Drainac u Blacu

Kulturni centar Drainac Blace u četvrtak,10.novembra od 18 časova organizuje književno veče u okviru kojeg će biti predstavljena književna dela Anuš Balajan i Luke Joksimović Barbat.

plakat za KC Drainac, 10.11.2022

O autorima:

Anuš Balajan je književnica i prevodilac. Rođena je 20. maja 1965. u Jerevanu (Jermenija). Diplomirala je na Fakultetu “David Anaht” u Jerevanu i stekla zvanje specijaliste za međunarodne odnose. Živi u Beogradu od 1995. godine.

Anuš se bavi književnošću i prevodilaštvom od 1990-ih. Član je Udruženja književnika Srbije od jula 2019. god.

Objavljene knjige:

Boginjo moja. Dvojezična zbirka pesama (srpski i jermenski),“Poeta” Beograd (2014).

Drvo čežnje.  Dvojezična zbirka pesama (srpski i jermenski), “Akcija za slepe” Beograd (2019).

Jedan broj njenih pesama je objavljen u antologijama i časopisima:

USKOR Antologija – 2015, izd. USKOR; Sazvežđa 3, izd. Uskor – 2016; Vidovdanski zbornik, 2015; Ljudi govore/People say – izd. Časopis „Ljudi govore“ br. 31/32 – 2017;

Putopis: „Bili smo u Jermeniji“ objavljen u nastavcima u zvučnom časopisu za kulturu i nauku Blagovir, br. 5 i 6 (2016) i br. 7 i 8 (2017).

Prevedena dela: sa srpskog na jermenski: „Priče boje vatre“ autora Luke Joksimovića Barbata, izd. „Grakan hajrenik“ Jerevan – 2021.; Kratke priče i aforizmi Luke Joksimovića Barbata u časopisu Garun br. 1/2017, Jerevan. Pesme i priče Luke Joksimovića Barbata u časopisu Art. grakanutjun (Inostrana literatura) br.1/2018, izdavač Lusakn, Jerevan.

Pesme Miljurka Vukadinovića u časopisu Nork, izdavač Nork handes, 4/2017.

Jermeni i Srbi (dvojezično: srpski i jermenski), „Pešić i sinovi“ Beograd (2020); Roman Srpsko srce Johanovo, autor Veselin P. Dželetović, objavljen na jermenskom u Jermeniji, izdavač Matian press SAD 2016.

Na jermenski jezik je prevela obiman roman Radomira Baturana Kustos Mezezija koji čeka na objavljivanje.

Prevodi na srpski: bajka-roman Hrabri Nazar jermenskog pisca Mkrtič Sargsjana, izd. „Akcija za slepe“, 2022; Redovni čas jermenskog, autor Mkrtič Sargsjan, (suprevodilac L. J. Barbat), objavljena u Gradini br. 72-73/2016, i kao audio knjiga, izd. Akcija za slepe, 2016; priča „Violončelo“, autor Arcvi Bahčinjan, objavljena u Gradini, br. 82-83/2018 i u zvučnom časopisu Mozaik, izdavač SSS- 2017.

  1. novembra 2019 godine, Anuš je u Udruženju književnika Srbije održala predavanje o dvojici velikana jermenske kulture – Komitasu i Tumanjanu, povodom 150 godina od njihovog rođenja.

Beleška o Luki Joksimoviću Barbatu

Luka Joksimović Barbat, književnik, filozof, antropolog, muzičar, informatičar i prevodilac.

Rođen je 1956. godine u Barbatovcu (Srbija).

Diplomirao je filozofiju i magistrirao antropologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Bio je doktorant na New School for social Research u Njujorku gde je prethodno stekao zvanje mastera umetnosti.

Zvanje doktora humanističkih nauka stekao je na Internacionalnom univerzitetu Brčko distrikt (Bosna i Hercegovina), odbranivši doktorsku disertaciju na temu Reafirmacija kritičke antropologije i filozofije u savremenim uslovima.

Muzikom se bavio profesionalno od 1978‐1987. Od 1987. do kraja 1991. radi kao istraživač saradnik na Institutu za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Objavio je muzički album (LP i kasetu), pod nazivom Ima nešto, 1990. Kompozicija «Moj grad» bila je hit nedelje Radio Beograda 1.

Od 1992‐2010. posvećuje se radu na polju informatike. Sa timom inžinjera izrađuje prvi čitač ekrana i sintetizator glasa za srpski i nekoliko drugih jezika za personalne računare. To su bili softversko-hardverski paketi BLAS 2.0, BLAS 3.0 I BLAS 4.0. Drži obuke iz informatike.

Član je Udruženja književnika Srbije od marta 2010.

Njegovi književni radovi (priče, pesme i aforizmi) zastupljeni su u književnim časopisima i antologijama, kao što su: „Književne novine“, „Stremljenja“, „Umno“, Antologija duše topličkih pesnika, Figure u tekstu – Gradovi u fokusu (Antologija srpskih pesnika rođenih u periodu 1946-1996), Nisu sve bolesti za mene (antologija srpskog pesništva o bolesti, bolnicama, bolu), Prva ex-Yu antologija aforizama, Ljudi govore…

Objavio je i tri priručnika iz informatike kao i veći broj publicističkih i teorijskih članaka  u časopisima i drugim publikcijama, kao što su: Theoria, RTV teorija i praksa, Defektološka teorija i praksa, Glasnik Narodne biblioteke Srbije…

Objavljene knjige: Časovnik (2022), izd. AS – Beograd. Priče boje vatre (2009, objavljena je i na nemačkom pod nazivom Feuerfarbene Geschichten (2012), izd. (BOM). Priče boje vatre su 2021. objavljene na jermenskom, u prevodu A. Balajan, u čijem prevodu na jermenski je objavljen i jedan broj njegovih pesama i aforizama.

roman Kod ošišane ovce (2013), izd. «Art» – Beograd.

Prevođen je i na slovenački.

Bavi se društveno‐humanitarnim radom. Predsednik je udruženja „Akcija za slepe”.