TOS raspisao konkurs za „Izuzetne destinacije Evrope“ u Srbiji -tema kulturni turizam sa ciljem da se nagrade manje poznate turističke destinacije –

Turistička organizacija Srbije (TOS), kao nosilac projekta Evropske komisije pod nazivom European Destinations of Excellence – EDEN u našoj zemlji, raspisala je 15. septembra 2017. konkurs za odabir „Izuzetne destinacije Evrope“ u Srbiji – EDEN 2017.

Tema ovogodišnjeg EDEN projekta u svim evropskim zemljama je „kulturni turizam“, i ima za cilj da identifikuje i nagradi manje razvijene i manje poznate destinacije koje svojom turističkom promocijom obuhvataju teritorijalno-specifično materijalno kulturno nasleđe. Konkursom u Srbiji, koji će biti otvoren do 15. oktobra, poseban naglasak biće stavljen na materijalno kulturno nasleđe:

· na listi nepokretnih dobara Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture;
· na listi UNESKO kulturne baštine i
· u okviru tematskih kulturnih ruta.

Jedna pobednička i dve prateće destinacije najužeg izbora u Srbiji biće uvršćene u „Mrežu izuzetnih destinacija Evrope“ (EDEN Network), čiji ciljevi su stvaranje platforme za razmenu dobrih primera iz prakse među nagrađenim destinacijama i podsticanje drugih destinacija u Evropi da usvoje modele održivog turističkog razvoja.

U decembru ove godine biće održana nacionalna dodela EDEN nagrada, a pobednička i prateće destinacije biće promovisane i na međunarodnom planu kroz posebnu publikaciju posvećenu ovom projektu, kao i putem sajtova Turističke organizacije Srbije, Evropske komisije i društvenih mreža.

Obrazac za prijavu na konkurs, kao i lista opština u Srbiji koje su kvalifikovane za učešće na konkursu, mogu se preuzeti na internet prezentaciji TOS-a.