Prokuplje – Prezentovana Strategija razvoja GIS-a

U Opštini Prokuplje danas je održan sastanak radne grupe za izradu Geografskog informacionog sistema, na kojem je prezentovana Strategija razvoja GIS Opštine Prokuplje.
Sastanku su pored predstavnika Opštine Prokuplje prisustvovali i predstavnici Javnog komunalnog preduzeća „Hameum“ koji su direktno uključeni u stalnu implementaciju projekta uvođenja GIS-a, predstavnici Evropskog PROGRES-a koji finansira ovaj projekat, kao i predstavnici konsultantske kuće koja je izradila ovaj dokument.
-Što se tiče samog dokumenta, on je završna faza u procesu implementacije GIS-a u Opštini Prokuplje, projekat koji finansira Evropski PROGRES i Opština Prokuplje, a realizuje se od 2015. godine. U okviru ovog projekta nabavljena je najsavremenija kompjuterska oprema, softver i obučeni kadrovi za korišćenje GIS-, kazala je član Opštinskog veća Maja Bašić.
Prema njenim rečima, Strategija razvoja GIS Opštine Prokuplje sadrži prioritetne oblasti za razvoj u GIS-u. Skupština Opštine Prokuplje je prošle godine donela odluku o uvođenju i razvoju GISA u opštini Prokuplje, tako da će ova Strategija koja je strateški dokument biti usvojena na Skupštini i samim tim postati obavezujuća za naredni period razvoja GIS-a.