Prokuplje:Nastavlja se tradicija Fonda za talente

Predsednik Komisije za dodelu novčanih sredstava za podsticanje obrazovanja i usavršavanja nadarenih učenika i studenata u opštini Prokuplje Dejan Davidović, pozvao je učenike osnovnih i srednjih škola, koji su osvojili neku od prve tri nagrade na republičkim i međunarodnim takmičenjima da pošalju svoje prijave komisiji. Da bi konkurisali učenici moraju da ispune sledeće uslove. Da su na republičkim ili međunarodnim takmičenjima učenika osnovnih i srednjih škola osvojili jedno od prva tri mesta, a kao potvrdu toga obavezni su da dostave kopije diplome sa takmičenja. Takmičenja na kojima su učestvovali moraju biti upisana u „Kalendar takmičenja i smotri učenika“ koji objavljuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Kandidati moraju da imaju prebivalište na teritoriji opštine Prokuplje.

Komisija na ovaj način nastavlja lepu tradiciju Fonda za finansiranje talenata Opštine Prokuplje koji je prethodnih 15 godina, od 2001. do 2016. godine nagrađivao najuspešnije učenike i studente naše opštine.

Učenici mogu prijave poslati do petka, 09. juna 2017. godine na adresu, Opština Prokuplje, Tatkova br.2, kancelarija 38, ili lično predati na pisarnici Opštine Prokuplje, sa naznakom „Za Komisiju za dodelu novčanih sredstava za podsticanje obrazovanja i usavršavanja nadarenih učenika i studenata u Opštini Prokuplje“.