Prokuplje:Višestruka korist od zemljoradničkih zadruga

Od 2017. godine na teritoriji Prokuplja formirano je šest zemljoradničkih zadruga, od kojih su pet formirali pčelari, a jednu voćari. Ovaj broj novoformiranih zadruga je veoma mali u odnosu na to što se veliki broj Prokupčana direktno ili indirektno bavi poljoprivredom, izjavila je savetodavac u Poljoprivredno stručnoj i savetodavnoj službi (PSSS) Prokuplja Duška Petrović i dodala da je Vlada Srbije nedavno usvojila Program podrške zadrugarstvu za ovu godinu.

Za razvoj zadrugarstva u Srbiji planirana su sredstva u iznosu od 500 miliona dinara. Na osnovu ovog programa prioritet u podeli bespovratnih podsticajnih sredstava za razvoj zadrugarstva ima jug Srbije, nerazvijena, manje razvijena i devastirana područja.

Postojeće zadruge mogu da dobiju 15.000.000, a novoformirane 7.500.000 dinara.

-Ako žele da opstanu na tržištu, prokupački i toplički poljoprivrednici, osim primene novih tehnologija i naučnih saznanja, trebali bi da se organizuju i ujedine. Da li će to udruživanje biti formiranjem zadruga ili na drugi način, poljoprivrednici sami odlučuju o tome, istakla je Duška Petrović i naglasila da je višestruk interes poljoprivrednika da se organizuju.