Rukovodstvo Opštine Blace najoštrije osuđuje postupanje radnica Centra za socijalni rad u Blacu prema deci iz porodice Dačević

Povodom postupanja prema deci iz porodice Dačević iz Suvog Dola, prateći situaciju u vezi sa ovim slučajem, uvideli smo da radnice Centra za socijalni rad prema deci nisu bile obazrive i pažljive i da su prekoračile svoja ovlašćenja kako se moglo i videti na video snimku koji je preplavio društvene mreže i zgrozio celokupnu javnost.

Zdravlje i briga dece je prioritet broj jedan u našem radu i zato najoštrije osuđujemo postupanje zaposlenih radnica Centra za socijalni rad u Blacu i podržavamo apel javnosti da nadležni organi ispitaju ovaj slučaj i utvrde da li je i koliko prekoračeno ovlašćenje zaposlenih radnica Centra za socijalni rad.

Takođe, apelujemo na javnost i na sve one kojima je stalo da se uključe u rešavanje ovog problema, da vode računa da svojim činjenjem ne povređuju privatnost dece, kako bi nadležni organi odradili svoj deo posla na adekvatan način u skladu sa važećim zakonima koji regulišu ovu oblast. Poseban apel upućujemo onima koji žele da ovog slučaja izvuku svakojake lične koristi, uključujući i politički interes.

Verujemo da će nadležni organi pravdeno voditi istragu u ovom slučaju, da će nadležne službe sprovesti reviziju ovog slučaja i da će deci biti dobro,  a ko je prekoračio ovlašćenja treba da odgovara u skladu sa zakonima i u skladu sa težinom povrede radne obaveze. Rukovodstvo Opštine Blace ograđuje se od ovakvog postupanja zaposlenih u Centru za socijalni rad i preduzima sve mere iz svoje nadležnosti da se ovaj slučaj ispita do kraja i reši u intersu svih a posebno u interesu maloletne dece.

Na linku koji sledi možete pročitati i Saopštenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vezi sa ovim slučajem https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/ministarstvo-predlozilo-suspenziju-radnica-i-smenu-direktorke-centra-za-socijalni-rad-u-blacu